Apple Wireless Keybroad A1314 (New)

Hết hàng

Thương hiệu: Apple

Tình trạng: Hết hàng

Mô tả:

• Sản phẩm chính hãng Apple • Bàn phím chuẩn Layout US (English) • Sử dụng 02 pin tiêu chuẩn AA • Kết nối chuẩn Bluetooth # Hình ảnh sản phẩm tại Avzone ...
Hotline: 0904681080
Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán

• Sản phẩm chính hãng Apple

• Bàn phím chuẩn Layout US (English)

• Sử dụng 02 pin tiêu chuẩn AA

• Kết nối chuẩn Bluetooth 

# Hình ảnh sản phẩm tại Avzone