Danh sách các dòng máy in được Apple hỗ trợ in không dây "kết nối qua Extreme, Express"

❖❖❖ Link do cộng đồng người sử dụng cập nhật (Click Here)

 

Canon

Canon BJC-85
Canon BJC-2100 
Canon BJ S6300 
Canon BJC-8200
Canon BJ M70 
Canon i70
Canon i80
Canon i250
Canon i320 

Canon i350 
Canon i450 
Canon i455 (some problems reported) 
Canon i550 
Canon i560
 
Canon i850
Canon i860
Canon i865
 
Canon i950
Canon i960
Canon i9100
 (with AEBS firmware 5.3)

Canon i9900 (some problems reported) 
Canon MP780 (now reported as working) 
Canon MP800
Canon MP830 (printing only)
Canon S300 

Canon S450 
Canon S520 
Canon S600 
Canon S630 
Canon S750 
Canon S800 
Canon S820
Canon S830D 
Canon S900 
Canon S9000
Canon Pixma iP1500
Canon Pixma iP1600
Canon Pixma iP3000
Canon Pixma iP4000
Canon Pixma iP5000
Canon Pixma iP5300
Canon Pixma iP6000
Canon Pixma iP6600D 
(some problems reported) 
Canon Pixma iP8500
Canon Pixma MP110 
(printing only)
Canon Pixma MP500 (printing only)
Canon Pixma MP530 (printing only)
Canon Pixma MP600 (printing only)
Canon Pixma MP750 (printing only)
Canon Pixma MP830 (printing only)

HP

HP LaserJet 4L 
HP LaserJet 5M

HP LaserJet 6P 
HP Laserjet 6MP (through USB adaptor cable) 
HP LaserJet 1012
HP LaserJet 1022 (problems reported) 
HP LaserJet 1200
HP LaserJet 1300
HP LaserJet 1320
HP LaserJet 2100 
HP LaserJet 2200 
HP LaserJet 2300 
HP Color LaserJet 1500L 
HP Color LaserJet 2300
HP Color LaserJet 2500 
HP Color LaserJet 2500L 
HP Color LaserJet 2550
HP Color LaserJet 3700 

HP DeskJet 450 
HP DeskJet 450cbi 
HP DeskJet 812c
HP DeskJet 840c
HP DeskJet 842c
 
HP DeskJet 845 (works with GIMP)
HP DeskJet 895cxi (OS X only)
HP DeskJet 920c 
HP DeskJet 930c 
HP DeskJet 935c 
HP DeskJet 940c
HP DeskJet 952C 
HP DeskJet 960c 
HP DeskJet 970cse 
HP DeskJet 970cxi 
HP DeskJet 990c 
HP DeskJet 990cxi 
HP DeskJet 995c 
HP DeskJet 1220c 
HP DeskJet 5150 (problems reported)
HP DeskJet 5552
HP DeskJet 3820 
HP DeskJet 5550 
HP DeskJet 5650 (problems reported) 
HP DeskJet 5740
HP DeskJet 5940

HP DeskJet 6122 
HP DeskJet 6127
HP DeskJet 9650
HP DeskJet 9800
 
HP PSC 720 (printing only) 
HP PSC 750xi (printing only) 
HP PSC 1110 (printing only) 
HP PSC 1210 (printing only) 
HP PSC 1300 (printing only) 
HP PSC 1350 problems reported(printing only)
HP PSC 1350xi (printing only) 
HP PSC 1402 
(printing only) 
HP PSC 1510 (printing only) 
HP PSC 1610 (printing only) 
HP PSC 2110 (printing only) 
HP PSC 2170 (printing only) ** 
HP PSC 2200 (printing only) ** 
HP PSC 2310 (printing only) 
HP PSC 2355(printing only) ** 
HP PSC 2410 (printing only) ** 
HP PSC 2510 (printing only) **
HP PSC 2610 (printing only) ** 
HP PSC 2610xi (printing only) 
HP PSC 2710 (printing only) **
HP PhotoSmart 325 *
HP PhotoSmart 375 * 
HP PhotoSmart 7260 *
HP PhotoSmart 7460 *
HP PhotoSmart 7660 *
HP PhotoSmart 7760 (use driver 2.7) 
HP PhotoSmart 7960 *
HP PhotoSmart 8150 *
HP PhotoSmart 8450
HP PhotoSmart 8459 
*
HP PhotoSmart P1000 (with Gimp Print driver) 
HP OfficeJet 4110 (printing only) 
HP OfficeJet 4215 (printing only, don't use new drivers or look here
HP OfficeJet 6100 (printing only) **
HP OfficeJet 6110xi (printing only) 
HP OfficeJet 6210 (printing only) **
HP OfficeJet 6310i (printing only) 
HP OfficeJet 7310 (printing only) **
HP OfficeJet 7410 (printing only) **

* according to HP must use driver version 2.7
** according to HP must use drivers 6.3.4 or 7.0

PostScript printers

Brother HL-1270N 
Brother HL-1440 (problems reported)
Brother HL-1470N 
GCC Elite 21E 
HP LaserJet 6P 
HP Laserjet 6MP (through USB adaptor cable) 
HP LaserJet 1200 
HP LaserJet 2100 
HP LaserJet 2200
HP Color LaserJet 2500 
HP Color LaserJet 2500L 
Kyocera FS-1900 
Xerox Phaser 6200DX
Magicolor 2350 DL 

Epson

Epson D88 
Epson Stylus C40UX
Epson Stylus C41UX 
Epson Stylus C42UX 
Epson Stylus C60
Epson Stylus C62 
Epson Stylus C80 
Epson Stylus C82
Epson Stylus C84 (driver from Epson website) 
Epson Stylus C86
Epson Stylus C88+
Epson Stylus COLOR 660
Epson Stylus COLOR 685

Epson Stylus COLOR 740 
Epson Stylus COLOR 740i 
Epson Stylus COLOR 760 
Epson Stylus COLOR 777 
Epson Stylus COLOR 777i 
Epson Stylus COLOR 8 (cubed) 
Epson Stylus COLOR 880 
Epson Stylus COLOR 880i 
Epson Stylus COLOR 900
Epson Stylus COLOR 980
Epson Stylus COLOR 980N
Epson Style CX3200 (printing only)
Epson Style CX4600 (printing only)
Epson Style CX5400 (printing only)
Epson Style CX6600 (printing only)
Epson Stylus Photo 750 
Epson Stylus Photo 785EPX 
Epson Stylus Photo 830u (requires Airport Update EPSON-PrinterUP010as.pkg)
Epson Stylus Photo 870 (some problems reported)
Epson Stylus Photo 875DC 
Epson Stylus Photo 810 
Epson Stylus Photo 820 (Requires AirPort Extreme Firmware 5.0.4) 
Epson Stylus Photo 890 
Epson Stylus Photo 895 
Epson Stylus Photo 915
 (tested with Windows only) 
Epson Stylus Photo 935 
Epson Stylus Photo 1200

Epson Stylus Photo 1270 
Epson Stylus Photo 1280 (Requires v1.3aA driver, included in Mac OS X v10.2) 
Epson Stylus Photo 1290
Epson Stylus Photo RX425
Epson Stylus Photo RX600
 (printing only)
Epson Stylus Pro 7600
Epson R200 (some problems reported)
Epson R300 (must use latest drivers) 
Epson Stylus Photo R800
Epson Stylus Photo R1800
Epson C900 Color Laser

Lexmark

Lexmark E310 
Lexmark E322 
Lexmark C750 
Lexmark C910 
Lexmark Optra S 1650 
Lexmark T420 (Requires latest printer drivers)
Lexmark T620 
Lexmark W812 (Requires latest printer drivers)
Lexmark C720
Lexmark C750
Lexmark C910
Lexmark C912
Lexmark E232
Lexmark E234n 
Lexmark E320
Lexmark E321
Lexmark E322
Lexmark E323
Lexmark E342n
Lexmark T420
Lexmark T520
Lexmark T522
Lexmark T620
Lexmark T622
Lexmark T630
Lexmark T632
Lexmark T634
Lexmark W812
Lexmark W820
Lexmark Z615 
Lexmark Optra W810
Lexmark Optra Color 45
Lexmark Optra EP
 (using USB Parallel Adapter)

Lexmark Website for Airport supported printers

Samsung

Samsung CLP-300 
Samsung ML-1210 
(use these OS X 2.5 drivers)
Samsung ML-1430
Samsung ML-1450 
(use these OS X 2.5 drivers)
Samsung ML-1510
Samsung ML-1710 
(use these OS X 2.5 drivers)
Samsung ML-1740 (use these OS X 2.5 drivers)
Samsung ML-2010
Samsung ML-4600
 (use the ML-1650 GDI_PCL driver)

Konica Minolta

Konica Minolta 1350W (Windows only)
Konica Minolta 2300W (v1.3.1111.0 driver)

Brother

Brother HL-1270N 
Brother HL 1435
Brother HL-1440 (problems reported)
Brother HL 1450

Brother HL-1470N
Brother HL-2030(use this process to print)
Brother HL-2040(use this process to print)
Brother HL-5040(use this process to print)
Brother HL 5140
Brother HL-5150D
Brother HL-5150DLT

Brother MFC-4420C
Brother MFC-4800 
(use this process to print)
Brother MFC-8820D
Brother MFC-9420CN Multi Function Colour Laser

Useful Brother information.

Brother Printers and Firmware 5.5 and 6.1

Xerox printers

Xerox 8200 DP (solid ink color laser)
Xerox Phaser 8400B
Xerox Phaser 6100
 (use CUPS printer driver)

Kyocera

Kyocera FS-1900 
Kyocera (Mita) Ecosys FS 920

Bình luận về bài viết